Silkeborg - Vådbundsarboretet, fase 2

Formålet med dette projekt er at få mange flere til at gøre ophold i naturen og på den måde få indsigt og forståelse i de processer, der sker i den danske natur. Det sker ved en omfattende formidlingsindsats overfor danske sumpskove og ved at udvikle interessante undervisningsmaterialer med udgangspunkt i de danske sumpskove samt ved at forbedre adgangen til naturen.

Gennem dette projekts 2. fase laves der formidling af danske sumpskove herunder 4 områdeplancher, hjemmeside og folder, udarbejdelse af undervisningsmateriale om sumpskove, opsætning af borde og bænke samt adgang til sumpskovene.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Dansk Dendrolisk Forening

Kontaktperson: Knud Ib Christensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 14. oktober 2013.

Deltagere i partnerskabet:

- Danske Dendrolisk Forening
- Ferskvandscenteret (Aqua)
- Silkeborg Kommune
- Naturstyrelsen, Søhøjlandet

Projektets samlede udgifter: 60.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 30.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 100