Vådområdeprojekt Åstrup Bæk

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden marts 2018 til august 2019 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et vådområdeprojekt på 22 ha ved Åstrup Bæk med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.