Vådområdeprojekt Givskud

Projektet Givskud omfatter et område fra Bjerlev Hede, hen langs Kulstrøm og op langs Givskud bæk vest for Givskud by. Ådalssystemet afvander til Birkebæk og indeholder flere eng- og moseområder samt vandhuller og våde heder.
Det skitserede projektområde er på 230 ha og omfatter 57 lodsejere.