Myndighedsgodkendelser

I forbindelse med projektets gennemførelse er der bl.a. en række love og administrative forhold som skal på plads før projektet kan gennemføres. Nedenfor ses en oversigt overe de mydighedsgodkendelser der er givet i forholdt til Stavids Å projektet,

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

VVM screening