Tekniske undersøgelser

Den samlede tekniske- og biologisk forundersøgelse

Vådområdeprojekt langs Stavids Å: Skitseprojekt og konsekvensvurdering (pdf)

Suplerende tekniske undersøgelser med bilag

Supplerende undersøgelser ved Amagervej (pdf)

Supplerende undersøgelser ved Mejerirenden (pdf)

Supplerende undersøgelser ved Ålemarksgyden 150 (pdf)

Det skal understreges, at der endelige projekts udformning i høj grad afhænger af de aftaler, der indgåes med lodsejerne i området.