Vådområdeprojekt Sverdrup Bæk

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden marts 2018 til august 2019 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et vådområdeprojekt på 36 ha ved Sverdrup Bæk med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.