Vårby Ådal - øget naturkvalitet og friluftsliv

Formålet med projektet er at øge naturkvaliteten langs dele af Vårby Ådal samt forbedre forholdene for friluftsliv i området til glæde for Slagelse Kommunes borgere samt turister

Formålet med projektet er at øge naturkvaliteten langs dele af Vårby Ådal samt forbedre forholdene for friluftsliv i området til glæde for Slagelse Kommunes borgere samt turister. Projektet udgør vandløbsnære arealer på strækningen mellem Slagelse Landevej og Trelleborg. Der udarbejdes en naturplan for de vandløbsnære arealer med henblik på at bevare og forbedre naturkvaliteten i området. Derudover etableres der en trampesti langs ådalen med tilhørende informationstavler om områdets natur- og kulturværdier. Der ønskes ligeledes etablering af madpakkehus, bænke samt bålpladse i tilknytning til stien.

Foto: Coulourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes okt. 2010

Projekt titel

Øget naturkvalitet og friluftsliv i Vårby Ådal

Ansøger for projektet

Dansk Vandrelaug - Vestsjællands afdeling

Kontaktperson

Martin Preuss Nielsen

Deltagere i partnerskabet

Dansk Vandrelaug, Lodsejergruppen, Slagelse Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Vemmelev Lokalråd

Projektets samlede udgifter

934.567

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

326.247

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

148.753

Frivillige arbejdstimer

0