Vaarst Uret - etape 1

Projektet handler om at skabe et rum til friluftsliv, hvor der i harmoni med naturen vil opbygges et unikt og smukt anlæg, der skal medvirke til øget friluftsliv og aktive oplevelser.

Projektet fokuserer på udeliv/undervisning, stressfri zone og miljø og danner ramme om forskelligartede aktiviteter for mange brugergrupper. Vaarst Uret skal være et samlingssted på tværs af sociale lag, alder, tilhørsforhold og med lyst til liv, kultur, sport, leg og læring og dermed bidrage til bedre muligheder for et aktivt friluftsliv og skabe rammer for fælles aktiviteter.

Der etableres Årstidernes Hus (lille kultur- og undervisningshus), amfiteater, samlingsplads med krolfbane, beach volley bane, svævebane, aktivitets- og legeplads, træningspavilioner, kælkebakker, høhotel, shelters, raftestativ, bålsted, naturstier, geocaching og beplantning.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et billede af det nye kultur- og undervisningshus.

 

Årstidernes Hus med amfiscene. Foto: Franciska Olesen

 

Ansøger for projektet: Foreningen Vaarst Uret

Kontaktperson: Franciska Olesen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet d. 1. december 2012

Deltagere i partnerskabet:

 • Foreningen Vaarst Uret
 • Vaarst Friskole
 • Borgerforeningen for Vaarst og Omegn
 • Samråd for Vaarst og Omegn
 • Hesteklubben for Vaarst og omegn
 • Vaarst Fjellerad Boldklub
 • Vaarst Ungdomsklub
 • Børnehaven Vaarst
 • Dagplejen Vaarst
 • Pensionistklubben, klub 87
 • Baptistspejderne Vaarst
 • Baptistkirken Østhimmerland
 • Aalborg Kommune (Park og Natur, Sundhed og Bæredygtig Udvikling)

Projektets samlede udgifter: 1.229.111 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet + Lokale og anlægsfonden: 739.751 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.200