Vænge Sø - naturgenopretning på Helgenæs

Naturstyrelsen  har i en årrække ønsket af genetablere Vænge Sø, her i 2012 er projektet så endelig gået i gang.

I dag pumpes vandet ud i Ebeltoft Vig

Målsætningen med projektet er at hæve vandstanden i søen med ca. 1 meter.
På grund af de bygninger er er opført  omkring søen siden den blev afvandet, er det ikke muligt helt at genskabe de naturlige vandforhold i Vænge Sø.

Men den løsning der er fundet er så naturlig som mulig.

Status:

Der er sket rydninger af træer og buske på den komme søs bund og bredder.

Opbygning af et dige mod øst er startet, men vil først blive afsluttet i løbet af 2013, fordi det skal sikres at alle sætninger af diget er sket.


Hvis du vil besøge området kan finde rundt med Vandretursfolderen for Helgenæs