Brændemose

Vådområder i Gribskov

I midten af Gribskov, i vinklen mellem Pælevej og Stutterivej, ligger den godt fire hektar store Brændemose. Området opstod efter sidste istid som en syv meter dyb vandfyldt lavning. For omkring 7-8.000 år siden er dannelsen af en hængesæk begyndt, og i stenalderen er vandfladen blevet fyldt op med et mosdække. I yngre stenalder for godt 4.000 år siden er mosen blevet til en birkesump, men fra omkring vor tidsregnings begyndelse er området blevet til en lysåben mose.

Indtil midten af 1800-tallet var området en højmose med kæruld, lyng og mos, men så blev området drænet med grøfter og birken vendte tilbage, ligesom der blev plantet rødgran. Fra omkring 1869 blev der skåret tørv i den sydlige ende, og fra 1888 også i den nordlige ende. Op gennem 1900-tallet tørrede mosen ud og nåleskoven bredte sig.

I 1990 blev afløbet ved Pælevej stoppet og vandet steg atter i mosen. Dele af nåleskoven druknede, og i dag vokser mosset igen mellem de døde træer.