Brillerne

vådområder i Gribskov

Vådområdet Brillerne ligger i den sydlige ende af Pibervang ud mod Esrum Sø, lige nord for Nødebo. Området har fået sit navn efter et par damme i den nordlige ende, der kunne ligne et par brilleglas. Gennem det meste af 1800- og 1900-tallet var området en lysåben græsmose, men efterhånden voksede det til med birk. I 1985 blev de fugtigste dele af mosen oprenset, så der opstod tre små damme. Den østligste dam har sandsynligvis tidligere været vanddækket, og har kunnet tjene som andedam til glæde for jægerne.

I løbet af forår/sommer 2011 vil der blive taget aktuelle billeder af området. Foto: Flemming Sørensen