Det døde hav

Søen blev anlagt i 1994 ved opstemning af den gennemgående grøft den daværende birkebevoksning var blevet fældet. Det varede flere år, inden vandspejlet etablerede sig – heraf (øge)navnet Det Døde Hav.

Det døde hav. Foto: Anne Johannisson

Søen er nu en lavvandet 1,2 hektar stor næringsrig skovsø med en ”naturlig” ø. Nord for søen er der et mindre opholdsareal for publikum med bord og bænk.

Masser af liv i det døde hav
Ved søen yngler hvinand, lille lappedykker og knopsvanen, som har fundet plads på den lille ø til sin rede. Guldsmedenymferne kravler ud af deres gode skind  i planterne langs søen og forvandler sig til eminente flyvere på jagt efter føde.

Guldsmedeham. Foto: Anne Johannisson

Svane. Foto: Anne Johannisson

Tiggerranunkel. Foto: Anne Johannisson

I kanten af søen vokser siv, dunhammer, gul iris og Tiggerranunkel. Planten kan give udslet, hvis saften kommer på huden. Det benyttede tiggerne sig af i gamle dage. Der var ofte flere penge til dem, der så syge ud. Andemad dækker ofte store dele af vandfladen.

Du kan gå ad Ravnebjergvej ca. 1,3 km fra P-pladsen ved vej 205 mellem Mårum og Helsinge.

Andre vådområder:

Det døde hav

Holløse Bredning

Kildemosen
Ll. Gribsø
Milestedsmoserne
Rødedam