Store og Lille Følstrup Dam

Vådområder i Gribskov

Lidt sydvest for Nødebo ligger to menneskeskabte søer på henholdsvis 1,8 og 0,5 hektar. Det er Store og Lille Følstrup Dam, som er anlagt i slutningen af 1600-tallet ved opdæmning af afløbsvandet fra mose- og engområder i Stenholt Indelukke. Søerne har fået deres navn fra en nu nedlagt bebyggelse øst for skoven. Den største vanddybde er to meter og i nordvestlige ende af Store Følstrup Dam ligger der en 170 meter lang ø, som er bevokset med bøg. Rundt om søerne vokser gammel bøge- og egeskov.

Store Følstrup Dam 2011. Foto: Anne Johannisson
Store Følstrup Dam
Sandsynligvis er opdæmningen af søerne sket for at skabe et reservoir til Stenholt Vandmølle. I alt fald havde mølleren op gennem 1800-tallet 20-årige kontrakter på at kunne bruge søerne som vandreservoir. Mølleren betalte 100 kr om året og havde desuden ret til at slå hø og skære rør langs bredderne. Den sidste kontrakt udløb i 1893 og i 1913 overgik brugsretten over søerne til kongehuset i en årrække. Det var først og fremmest jagtretten til fuglevildtet det drejede sig om. Skovvæsnet opsatte i 1920'erne redekasser til ænderne på pæle i søen, og hver morgen blev ænderne fodret, så de nærmest var tamme. Det gav jægerne let spil, når andejagten begyndte midt i juli.

Lille Følstrup Dam 2011. Foto: Anne Johannisson
Lille Følstrup Dam