Funktionærmose

Vådområder i Gribskov

Funktionærmosen. Foto: Anne Johannisson

Midt i Gribskov, sydvest for Femvejskorset, ligger den 2,5 hektar store Funktionærmose. Navnet stammer fra 1800-tallet, hvor skovens funktionærer havde ret til at skære tørv i mosen.

I 1855 blev det noteret at mosen burde " tilcultiveres med Naaletræ ", men først i begyndelsen af 1920'erne lykkedes det at etablere en beplantning med rødgran, der gjorde den fugtige mosebund tør og bortskyggede moseplanterne. Da rødgranerne blev skovet i 1988, besluttede man at genoprette vådområdet. Afløbet mod syd blev spærret og vandet steg hurtigt. I dag er Funktionærmose igen en mose, selvom en del af den naturlige mosevegetation stadig mangler. Den hvide overflade er blomstrende kæruld.