Gantekrogssø

Vådområder i Gribskov

Nær Mårum Station ligger den idylliske 1,6 hektar store Gantekrogssø. Før i tiden var området en lysåben mose med enkelte elletræer, men i 1943 blev mosen udgravet som et beskæftigelsesprojekt. Gantekrogsmosens afløb mod nord blev lukket og den fladvandede sø (største dybde to meter) opstod. I den nordlige ende af søen ligger en 40 meter bred ø, som er dannet af en naturlig holm. Der er frit lystfiskeri i søen.

I Flemming Runes store bog om Gribskov fortælles det, at søen også er blevet kaldt for Arendrups Sø, fordi etableringen skete under skovrider O. A. Arendrup.

Der er frit lystfiskeri i søen, dog skal man have løst statsligt fisketegn, hvis man er mellem 18 og 67 år.