Holmegårds Mose

Vådområder i Gribskov

Længst mod syd i Gribskov ligger den 2,6 hektar store Holmegårds Mose. Den blev i 1800-tallet anvendt til tørveskær af skovens ansatte. I 1869 var næsten al tørven (95 pct.) skåret op, og derefter blev området kun anvendt til høslæt. I de følgende godt 120 år fik mosen lov at vokse til med birk, eg og rødgran, og frem til 1990'erne oprensede man afløbsgrøften mod nord.

I 1993 blev det besluttet at anlægge en mindre sø på én hektar i mosens nordende. Arealet blev ryddet for tørv, der bl.a. blev brugt til at stoppe afløbsgrøften til, så der opstod en fladvandet sø med en dybde på en halv meter. Ved søens nordende ligger et flittigt benyttet grillplads. Søen benyttes også meget af skøjteløbere, da den med sin ringe dybde hurtigt fryser til om vinteren.