Kildemosen

Søen er anlagt i 1994 ved opstemning af den gennemgående grøft efter skovning af den daværende gamle granbevoksning.

Kildemosen. Foto: Anne Johannisson

Broen ved Kildemosen. Foto: Anne Johannisson

Søen er på ca. én hektar og ligger smukt langs Gribskovbanen, hvilket giver de togrejsende en flot udsigt. Vest for søen er etableret grill-steder og borde/bænke, og der er en vandresti søen rundt med en træbro.

Store dunhammer vokser i søkanten og blomstrende kærtidsler trækker humlebier til. Hvinand yngler i de opsatte kasser.

Humle i kærtidsel. Foto: Anne Johannisson

Fra P-plads ved Mårum trinbræt er der ca. 1,2 km at gå ad Saltrupvej.


Det døde hav

Holløse Bredning
Ll. Gribsø
Milestedsmoserne
Rødedam