Kollerup Enghave

Vådområder i Gribskov

I skoven mellem Kagerup og Mårum ligger Kollerup Enghave, som er en af Gribskovs største, lysåbne enge. Oprindelig var området 11 hektar, men det er i dag svundet ind til 7,6 hektar. Området er næringsrigt og vådt, for i den nordlige og sydlige ende udspringer hhv Grønnekilde og Hvidekilde. Fra gammel tid og helt frem til 1990 har engen været brugt til græsning. I 1800-tallet og frem til besættelsen blev der også skåret tørv i mosen.

Kollerup Enghave: foto: Anne Johannisson

Bålhytte ved Hvidekilde. Foto: Anne Johannisson

Der findes i dag både grilplads og bålhytte ved Hvidekilde. Og grillplads og pausefold til heste ved Grønnekilde.  Kilderne har i mange år været meget populære udflugtsmål.


Hvidekilde. Foto: Anne Johannisson

Sagnet siger; at så længe Hvidekilde løber, får vi ikke krig i Danmark.