Lille Gribsø

Ll.Gribssø. Foto: Anne Johannisson

Lille Gribsø er en naturlig, dystrof sø, hvilket vil sige, at den er brunvandet , sur og næringsfattig. Den har en meget karakteristisk hængesæk med sjælden flora. Tørvedyndet under hængesækken har været genstand for flere videnskabelige undersøgelser. Søen har været forsøgt delvis afvandet, hvilket har medført en tilgroning af hængesækken.

I midten af 90’ erne blev en gammel afvandingsgrøft tilkastet og to år senere var en stabilt højere vandstand etableret med mange døde træer til følge. I 1999 blev vandstanden midlertidigt sænket og de døde træer fjernet.  Nu har søen fundet sit naturlige niveau, og de planter, der vokser på hængesækken, har mulighed for at brede sig.

Tuekæruld. Foto: Anne Johannisson

Tørvemos. Foto: Anne Johannisson

Den mest markante plante i søens randzoner er tuekæruld, men den vigtigste er tørvemossen Sphagnum, som danner selve hængesækken. Det mest spændende er, at der vokser blomstersiv og næbfrø, som begge er sjældne og beskyttelseskrævende.

I juli myldrer små skrubtudser rundt i kanten og spindemøl flagrer rundt i græsset, mens gulspurven troligt tæller sit lidt sørgmodige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7777.

Højmose-mosaik guldsmed er knyttet til tørvekanten og er en af de sjældenheder, vi skal passe på.

Spindemøl. Foto: Anne Johannisson

Ll. Gribsø gemmer sig dybt i Gribskovs centrale/sydlige del. To km må du regne med at gå, før du er fremme. Hop evt. af Gribskovbanen ved Gribsø trinbræt, så er der ikke ret langt.

Andre vådområder:

Det døde hav

Holløse bredning

Kildemosen

Milestedsmoserne

Rødedam