Milestedsmoserne

Milestedsmoserne ligger mellem Ornevej og Havrebakkevej og Helsingevej og Sct. Hansvej i Tipperup Orned sydvest for Kagerup.


En af søerne i Milestedsmoserne. Foto: Anne Johannisson
En variation af liv

I 2005 stod der graner på de lave arealer. De blev fældet, kvaset blev brændt af, stødene knust og grøfterne blev lukket, hvorefter vandet langsomt steg. Første år voksede de to moser tættest på Helsingevej hurtigt til med siv, dunhammer og andre moseplanter. Den tredje mose blev til en lavvandet sø, hvor græsset voksede op gennem vandet i løbet af sommeren. Men så kom vandet. Det våde efterår i 2006 fik vandet til at løbe over Ornevej og mosevegetationen til at drukne i den midterste mose, så den nu også er blevet en sø.

Kvaset afbrændes. Foto: Anne Johannisson
Efter afbrændingen af kvas lukkes grøfterne

Stødene knuses. Foto: Anne Johannisson
Stødene knuses før vandet får lov at stige

Længere mod vest, på den anden side af Ridestien mellem Ornevej og Havrebakkevej, ligger endnu et lavt mosedrag, der blev ryddet for gran. Det strækker sig helt ned til Sct. Hansvej, hvor der står en smule åbent vand og vandkarsen blomstrer. Det kan være svært at beskrive moserne/søernes tilstand, for den vil sandsynligvis også fremover variere efter mængden af nedbør. Visse år vil de gro til, andre år vil vegetationen drukne.

Den østlige mose tættest på Helsingevej voksede hurtigt til og er domineret af dunhammer, gul iris og lysesiv med enkelte lysende kattehaler imellem.


Gul iris. Foto: Anne Johannisson
Gul iris

Kattehale. Foto: Anne Johannisson
Kattehale

Mosen vestfor er en sø, kantet af lysesiv. Første år med vand på var der blomstrede vandranunkel i søens lave vandkant og året efter var det vandrølliken, der stak blomsterhoveder op over vandet.

Vandranunkler. Foto: Anne Johannisson
Vandranunkel

Vandrøllike. Foto: Anne Johannisson
Vandrøllike

Vandkarse. Foto: Anne Johannisson
Vandkarse

Svaleklirren er en forholdsvis sjælden vadefugl. Den er knyttet til vådområder i skove, gerne med graner i nærheden, hvor de kan yngle i forladte drosselreder. Svaleklirren indfandt sig inden for de første 14 dage efter vandet kom. Flere guldsmedearter, bl.a. firplettet libel, patruljerede snart langs søens kant, mens en hvinandemor førte sine 12 ællinger rundt i søen i maj 2007. De var i øvrigt udklækket ved søen lige vest herfor. Midt i juni høres aftenkoret af grønne frøer vidt omkring.

Vandrelibel Foto: Anne Johannisson
Firplettet libel

Grøn frø. Foto: Anne Johannisson
Grøn frø

I den næste lavvandede sø mod vest har både gråænder og hvinænder ynglet og lille lappedykker viste sig i søen i 2007. Også her vrimler det med guldsmede, og om aftenen dominerer de grønne frøers stemmer lydbilledet. I luften jager flagermus lydløst insekter mellem træerne ved søens kant, og man dukker instinktivt hovedet, når de flakser forbi .

Fremtid

Det bliver spændende at følge udviklingen i Milestedsmoserne. Alt afhænger af vejret. Bliver det tørt eller får vi mere regn? Det er det afgørende for, hvilke planter og dyr, der får fodfæste. Men dyre- og plantelivet er i alt fald blevet meget mere mangfoldigt siden granerne forsvandt og vandet kom til.

Kan nås fra to sider
Moserne kan nås fra flere retninger. Den korteste vej er fra Helsingevej ad Ornevej. Der er et busstop i sydenden af Kagerup by og en P-plads på Helsingevejs modsatte side, lige syd for Havrebakkevej.

Moserne kan også nås fra p-pladsen syd for Solbjerg Engsø, men herfra er der væsentligt længere at gå.

Andre vådområder:

Det døde hav

Holløse Bredning

Kildemosen
Ll. Gribsø
Rødedam