Odderdams Mose

Vådområder i Gribskov

Syd for Nødebo løber Følstrup Bæk gennem Odderdams Mose, som er en kun 0,52 hektar stor opstemmet dam. Som navnet antyder var der oddere i området ihvertfald fra 1600-tallet, og i en sag fra 1750 blev en mand, som var ansat hos fiskemesteren på Frederiksborg, idømt en bøde på " 100 Lod Sølv eller 5 Maaneders Arbejde i Kronborgs Fæstning " for at forsøge at fange oddere i mosen.

I 1800-tallet fik dammen lov at gro til, og i 1855 blev den betegnet som en rørmose med enkelte gamle elletræer. Gennem flere generationer er området anvendt til rørskær, men i 1944 bliver dammen udnævnt til en "Bundløs Mose". Fra 1980'erne og frem til i dag har dammen atter været opstemmet. Odderne er dog endnu ikke vendt tilbage.