Piberdam

Vådområder i Gribskov

I Pibervang, nord for Nødebo, ligger et moseområde på 2,5 hektar, hvoraf knap én hektar udgøres af en sø, Piberdam. Søen er opstået i forbindelse med anlægget af Frederik IV's Allé i 1720'erne, hvor der blev bygget en dæmning hen over ellemosen. I den nordlige ende af området dukkede Piberdam op.

Indtil første halvdel af 1800-tallet var Piberdam vandfyldt, men i 1855 betegnes den som ellemose igen og det planlægges at dræne den og plante gran. I 1920'erne opgives granerne og arealet sættes igen under vand. Siden da har naturen passet sig selv, bortset fra i 1984, hvor dammen blev udgravet til sin nuværende form.