Ratjens Dam

Vådområder i Gribskov

I den nordlige ende af Gravervang, umiddelbart nord for Nødebo, ligger et moseområde på én hektar og en lille dam på blot 0,2 hektar.  Dammen har fået navn efter vejen, der går forbi: Ratjensvej.

Oprindelig var Ratjens Dam en lysåben græsmose, men i 1855 noteredes det i driftsplanen, at der burde plantes gran og birk i mosen. Dette lykkedes dog aldrig, og i mellemkrigsårene blev der udgravet en andedam på 0,34 hektar. Et halvt århundrede senere - i 1983 - blev dammen renset op af rekreative hensyn og der blev etableret en fugleø i "skovsøens" nordside.