Rødedam – engang Gribskovs næststørste sø

I forbindelse med pilotprojektet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev et gammelt ønske om reetablering af Rødedam som vådområde muligt. Nogle studerende fra Center for Skov & Landskab havde et par år tidligere lavet en opgave, hvor de så på mulighederne for at gendanne en sø eller mose ved Rødedam. Ved årsskiftet 2005/2006 blev rødgranerne på området fældet og fjernet. Nogle var allerede faldet under stormen i januar 2005.

En stor knusermaskine knuste alle stød (bortset fra i det vådeste område) og grøfterne blev renset op og derefter kastet til, så afvandingen kunne stoppes effektivt. Grøftelukningen skete i marts 2006 efter sneafsmeltningen.

MAskine ved Rødedam. Foto: Anne Johannisson

Før i tiden
Hvilket resultat kan vi så forvente af Rødedam som fremtidigt vådområde? Hvis vi kikker tilbage i historien, kan vi på gamle kort se, at Rødedam i slutningen af 1700-tallet var yngledam for karper til kongehuset. Dammen bestod af flere bassiner, hvor fiskene var opdelt efter alder. Og der var styr på antallet af yngel viser gamle optegnelser.

Kort fra 1782
Kort fra 1782

Kort fra 1856

Kort fra 1856

Kort fra midt i 1800-tallet viser Rødedam som mose. Da yngledammen blev opgivet groede den til, men var stadig våd. I slutningen af 1800-tallet blev der gravet grøfter i mosen, så vandet kunne komme væk, og der blev plantet rødgran og holme af løvtræer.

Forventninger
Hvilket resultat kan vi så forvente af Rødedam som fremtidigt vådområde?  Med den historie, Rødedam har haft, kan vi næppe forvente at få en stor sø igen. Der pumpes en del grundvand i området bl.a. til Gadevang, som ligger lige udenfor skovgærdet, og grundvandsspejlet er sænket mange meter siden Rødedam var en dam. Men måske får vi en kombination af mose med små områder med åbne vandflader. Måske får vi en skoveng, som skal græsses eller slås til hø. Det vil tiden vise. I foråret og sommeren 2006 var det meget tørt, så der var ikke meget vand i Rødedam et halvt år efter etableringen.

Rødedam juli 06 Foto: Anne Johannisson

Rødedam 2007. Foto: Anne Johannisson

Vinteren 2006- 2007 var tilgengæld en våd vinter og der kom meget vand i Rødedam, men det tidligere afløb viste sig at være lidt utæt, så en del af vandet sivede væk. Afløbet er nu blevet tætnet, så trods det ret tørre forår var der stadig en del vand, og et gåsepar fandt Rødedam attraktiv og fik tre gæslinger i april 2007 (billedet herunder).

Gæs med gæslinger. Foto: Anne Johannisson

Den megen regn, der kom i juni/juli 2007 betød at Rødedam formentlig må have været oppe på den maksimale vandstand, vi kan forvente i fremtiden. Men hvem ved?

Let at komme til
Rødedam ligger lige indenfor skovgærdet til Gadevang og er let at komme til. Tag nord ud af Gadevang ad Gadevangsvej. Gå ind af første vej på højre hånd: Fruebjergvej. Drej evt. til venstre ad Rødedamvej lidt inde i skoven, så vil du af dig selv komme rundt om Rødedam.

Andre vådområder:

Det døde hav

Holløse Bredning

Kildemosen
Ll. Gribsø
Milestedsmoserne