Rummelborg Dam

Vådområder i Gribskov

Hvor Rummelborg Dam har fået sit navn fra står uklart. Men måske navnet alluderer til den rumlende lyd af en møllesten, for Rummelborg Dam har tidligere fungeret som vandreservoir for Stenholt Vandmølle. Dammen er skabt af to dæmninger, der omgiver det knap to hektar store moseområde, nord for Stenholt Indelukke.

I 1800-tallet var Rummelborg Dam en åben mose, men ved århundredskiftet og frem blev området en del af et stort nåletræsområde. I 1992 blev det besluttet at føre mosen tilbage, så træerne blev fjernet, afløbene blev stoppet og vandet vendte tilbage. I dag er området frodigt og vådt, til glæde for både fugle og dyr.