Sidseldam

Vådområder i Gribskov

Tirsdag den 13. december 1575 meddelte kong Frederik II, at han ønskede at få gravet en kanal, så vand fra Gribsø kunne ledes til " nogle af de ny, sidst lavede Foreldamme ". Blandt disse damme har sikkert været Sidseldam, som er en 0,3 hektar stor opdæmmet fiskedam, der får sin vandforsyning fra Toggerup Kilde. Dammen har kunnet tømmes helt ved dæmningen, og den har med sin ringe størrelse og friske vand nok mest været brugt til opdræt af fiskeyngel. Sidseldam har i dag en fin rentvandsfauna.