Skallerød Dam

Vådområder i Gribskov

I den østlige ende af Skallerup Vang ligger en blot 0,3 hektar stor fiskedam. Den er formentlig anlagt i 15-1600-tallet i forbindelse med udviklingen af fiskeopdrættet omkring Frederiksborg. Indtil omkring år 1900 kaldtes dammen for Kirkedam. Under Landboreformerne frem til 1850 medførte udskiftningen, at Skallerødgården blev fjernet. Jorderne blev plantet til og den ene af to fiskedamme blev sløjfet. Den anden - Kirkedam - blev omdøbt til Skallerød Dam, men fik lov til at ligge.

Skallerød Dam. Foto: Anne Johannisson

Skallerød Dam ligger lidt skjult, med løvskov på den ene side og nåleskov på den anden.  Søen går over i mose i den nordlige ende. Den kan du se fra Bomvej ca. 150 - 200 m fra Pælevej. Herfra går ridesti ned langs søen.