Store Hjortedam

Vådområder i Gribskov

En godt 50 meter lang dæmning holder vandet tilbage i Store Hjortedam, der ligger bøgeomkranset i Gribskovs sydøstlige hjørne. På kort fra 1700-tallet er dæmningen markeret, men den kan være af meget ældre dato. Store Hjortedam var i mange år den nederste dam i et kompleks af reservoirer, der skulle sikre vandforsyningen til Stenholt Mølle. Den halvt så store Lille Hjortedam ligger sydfor. Begge dammene blev i 1890'erne udlagt til enge og gennem årene voksede området til med bøg. I 1950'erne blev der plantet rødgran. Gennem de seneste 100 år har vandet i Store Hjortedam været stemmet op, så dammen fylder omtrent det halve areal af, hvad den gjorde, da der blev opdrættet karper i dammen. Dette er sket både af rekreative og æstetiske grunde.