Store og Lille Hessemose

Vådområder i Gribskov

Indtil 1800-tallet var et af Gribskovs største moseåmråder den 19 hektar store Hestehave Mose, som lå mellem Kagerup og Mårum. Men ved en skovseparation først i 1800-tallet blev den nordligste del af mosen skilt ud til agerbrug, og mosen blev adskilt af Tuevej til Store og Lille Hessemose.

Især Store Hessemose har været udsat for menneskelig indgriben. Indtil midten af 1800-tallet bestod den nordlige del af ellemose, men begge moser blev sat til jordforbedring med påkørsel af store mængder mergel og mineraljord. Desuden blev Store Hessemose drænet med fem km grøfter. I 1890'erne der plantet birk og elletræer, men i 1914 meldtes det, at bevoksningen var " af meget tarvelig Vækst ". Under besættelsen blev der gravet tørv i begge moserne, og i dag kan man stadig se de vandfyldte tørvegrave i nord- og sydenden af moserne. Begge moser er i dag fortrinsvis naturområder med eng, vandhuller og tørvegrave.