Store og Lille Selsbækmose

Vådområder i Gribskov

Lille og Store Selsbækmose er to sammenhængende vådområder på hhv 1,4 og 3,3 hektar og ligger i Strøgårdsvang i Gribskovs sydvestlige ende. Lille Selsbækmose var oprindelig en elle/askemose, der via en drængrøft afvandes ud i Store Selsbækmose. I 1944 blev det konkluderet, at mosen var for våd til blive beplantet og i øvrigt umulig at afvande. I 1970 blev der anlagt en 30 meter bred andedam i mosens nordlige ende.

Store Selsbækmose var i 1855 stadig dækket med gamle aske- og elletræer, men disse blev ryddet, så engen lettere kunne anvendes til høslæt. Der blev gravet endnu flere grøfter, så vandstanden blev lettere at regulere. I 1944 blev området stadig brugt til høslæt, men i slutningen af 1960'erne blev der udplantet rødgran, som trivedes godt. Disse træer blev skovet i 1998 og Store Selsbækmose er nu lagt helt lysåben som et vådområde-genopretningsprojekt.