Store Ondemose

Vådområder i Gribskov

I Strøgårdsvang, lige  nord for byen Gadevang, ligger der en fem hektar stor mose, kaldet Store Ondemose. Vest for den ligger Rødedam, som i 2006 blev genetableret. Ved denne lejlighed steg vandspejlet også i Store Ondemose. I 1855 var mosen åben med spredte elletræer, i 1880'erne blev der plantet birk og i 1944 rødgran. I 1990'erne blev de sidste graner fældet og eg udplantet. Det fugtigste område af mosen er en knap én hektar stor sø i midten, der er et paradis for vandfugle.