Strødam Engsø

Vådområder i Gribskov

Ved en opstemning af Pøleåen en km nord for Isterødvejen i 1996 opstod Strødam Engsø, som i dag fylder 18 hektar. Søen er en del af et større projekt, hvor der er anlagt tre bundfældningssøer langs Pøleåens knap 20 kilometer lange forløb mellem Hillerød og Arresø. Søerne skal bundfælde fosfor, så det ikke når Arresø. Projektet er lavet af Naturstyrelsen i samarbejde med det nu nedlagte Frederiksborg Amt.

Strødam Engsø. Foto: Anne Johannisson

Strødam Engsø er blevet et populært udflugtsmål for både lystfiskere og fugleinteresserede. Der er observeret 79 forskellige fuglearter ved søen. Lystfiskeriet er fortrinsvis medefiskeri efter aborre, brasen, skalle og suder. Det er tilladt at fiske i Strødam Engsø langs den vestlige kant (langs cykelstien). De øvrige arealer langs engsøen friholdes for lystfiskeri af hensyn til fuglelivet. 

Fugletårnet ved Strødam Engsø. Foto: Anne Johannisson

Tag en kikkert med til fugletårnet. Foto: Anne Johannisson