Toggerup Tørvemose

Vådområder i Gribskov

Nordvest for Store Gribsø ligger den smukt restaurerede Toggerup Tørvemose. Som navnet antyder har der været tørveskær i mosen i 1700-tallet til gården Toggerup, der lå umiddelbart nord for mosen. Ifølge driftsplanen fra 1855 skulle mosen beplantes med gran og birk, men i 1915 skønnedes det, at der blot stod fem kubikmeter birk af ringe størrelse på området. Senere blev der også plantet rødgran.

Genskabelsen af det oprindeligt næsten ti hektar store moseområde blev begyndt i 1986. Afløbsgrøften mod Store Gribsø blev dæmmet op og mosens vandstand steg en meter. I årene derefter vendte den oprindelige mosevegetation med tue-kæruld og tørvemos forbavsende hurtigt tilbage, og Toggerup Tørvemose fremstår i dag som et af de mest spektakulære og vellykkede naturgenopretningsprojekter i Gribskov.