Find vej ud til fjorden

Færdsel i området

Man kan køre i bil langs vestsiden af Vest Stadil Fjord på vejen mellem klitten og fjorden. Langs østsiden er der på et dige en sti for cyklister og fodgængere. Der er en ridesti langs en del af ruten. I øvrigt må man færdes til fods i området.

Færdsel for handicappede

Stien på diget har en god grusbelægning, og det er muligt at færdes med kørestol. Gangbroer og toiletter er egnet for kørestolsbrugere.

Vis omtanke i naturen

I det åbne landskab har man et vidt udsyn. Det har fuglene også, og de bliver nemt skræmt op, når de ser noget bevæge sig. Tag derfor hensyn til fuglene:

  • Gå ikke ud på enge og i rørskove i fuglenes yngletid
  • Gå ikke over de marker, hvor der er store gåseflokke
  • Hold hunden i snor

Se kort over området

Vandretursfolder