Publikationer og litteratur

COWIconsult 1995. Retablering af Vest Stadil Fjord. Februar 1995. Rapport udarbejdetfor Naturstyrelsen. 129 s. (Report giving the state and potentiality of the area of Vest Stadil Fjord).

COWI 1996. Retablering af Vest Stadil Fjord. Projektforslag. Oktober 1996. Rapport udarbejdet for Naturstyrelsen. 72 s. (Report giving recommendations and action plan for the restoration project).

COWI 1999. Naturgenopretning ved Vest Stadil Fjord. Drift- og vedligeholdelsesvejledning. Rapport udarbejdet for Naturstyrelsen. (Manual for maintenance). [In Danish]

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) offentliggør faglig rapport nr. 458 ” Udviklingen i Vest Stadil Fjord 2001-2002 ”. Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af tilstanden i Vest Stadil Fjord i perioden 2001-2002. Rapporten udkommer udelukkende elektronisk og kan læses på DMU’s hjememside www.dmu.dk. Kontaktperson: Seniorforsker Martin Søndergaard, DMU, tlf. 8920 1426.

Søndergaard, M., Madsen, J., Hald, A.B., Aaser, H.F., Elmros, M., Kristensen, P., Clausen, P. & Lauridsen, T.L. 2001. – Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 355, 51 s. [In Danish and later in English]

National Environmental Research Institute 2000a. Vandløb og kilder 1999. NOVA 2003. Faglig rapport nr 236 fra DMU (red.: J. Bøgestrand). [In Danish]

National Environmental Research Institute 2000.: Søer 1999. NOVA 2003. Faglig rapport nr. 235 fra DMU (ed. J. P. Jensen). [In Danish]

Hammershøj, M., Madsen, A.B., Bruun-Schmidt, I.Ø., Gaardmand, B., Jensen, B., Jensen, A., Jeppesen, J.L. & Laursen, J.T. 1996. Overvågning af odder (Lutra lutra) i Danmark 1996. – Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 172, 40 s. [In Danish]

Henriksen, K. 1999. Metoder til optælling af ynglende sorthalset lappedykker Podiceps nigricollis. - Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 82-84.

Jensen, A. 1964. Odderen i Danmark. – Danmarks Vildtundersøgelser 11, 48 s. [In Danish]

Madsen, A.B. & Nielsen, C.E. 1986. Odderens (Lutra lutra L.) forekomst i 1984-86. – Flora og Fauna 92: 60-62. [In Danish]

Madsen, A.B., Christensen, N.C. & Jacobsen, L. 1992. Odderens (Lutra lutra L.) forekomst i Danmark 1991 and udviklingen i bestanden 1986-1991. – Flora og Fauna 98: 47-52. [In Danish]

Ringkøbing Amt 1988a. Vest Stadil Fjord 1987. Phyto- og zooplankton. [In Danish]

Ringkøbing Amt 1988b. Bundvegetationen i Vest Stadil Fjord. [In Danish]

Stoltze, M. (red.) 1998. Gulliste 1997 over planter and dyr i Danmark. Miljø- and Energiministeriet,

Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- and Naturstyrelsen. [In Danish]

Stoltze, M. & Pihl, S. (red.) 1998. Rødliste 1997 over planter and dyr i Danmark. Miljø- and Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- and Naturstyrelsen. [In Danish]

Landbrugs- og Fiskeriministeriet 1995. Vest Stadil Fjord. Rapport fra den af landbrugs- og fiskeriministeren nedsatte arbejdsgruppe. Rapport udarbejdet af Strukturdirektoratet for Landbrugs- og Fiskeriministeriet. 100 s. (Report from the Ministry of Agriculture and Fishery, which gathers state and potentiality of the area of Vest Stadil Fjord, recommendations and proposed action plan, a summary of public meetings and the proclamations from farmers, landowners, NGO's, local communities etc.).