Vest Stadil Fjord - før og efter vandstandshævning

Baggrunden for projektet

Vest Stadil Fjord var engang en del af et større fjordkompleks nord for Ringkøbing Fjord. I 1863 blev området inddiget og vandstanden sænket til 0,4 m under havets niveau. Størstedelen af området blev efter afvandingen til eng og rørskov.
I 1954 blev vandet sænket til 1,4 m under havets niveau. Det medførte, at jorden blev tørlagt, og store områder blev dyrket med korn.

Den nye Vest Stadil Fjord

I 1993 købte staten en stor del af området. Naturgenopretningen omfattede området nord for Skelmosevej, hvor man valgte at hæve vandstanden på 0,5 m under havets niveau på 680 ha af området. Vand bliver derfor stadig pumpet ud af området.
Hvis man havde valgt det naturlige niveau, var der blevet dannet én stor vandflade. Men man besluttede, at der også skulle være rørskov og våde enge, hvor mange fuglearter kan yngle, finde føde og raste.

Før Vest Stadil Fjord før naturgenopretningen

Efter

Vest Stadil Fjord efter naturgenopretningen

Før
Bjerg-Thomsens jagthytte i 40´erne
Stort billede - klik her

Efter
Den renoverede jagthytte med udstillingen
Stort billede - klik her

Før
Der fortælles historier om gamle dage
Stort billede - klik her

Efter
Fugleskjulet ude i rørskoven
Stort billede - klik her

Før
Afvanding af Vest Stadil Fjord i 50´erne
Stort billede - klik her

Efter
Besøgscentret med borde, bænke, grillplads og wc
Stort billede - klik her