Vi vil have storken tilbage til Augustenborg

Projektet omfatter naturforbedringer af spredt beliggende tilgroet engareal, forbedring af otte vandhuller ved kratrydning og oprensning samt etablering af to nye vandhuller. For at skabe muligheder for rig og varieret flora og fauna, herunder også for storken, foretages der indhegning og afgræsning med køer, oprydning af krat samt oprensning af vandhullerne.

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson: Andreas Andersen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. oktober 2017

  •          Danmarks Naturfredningsforening
  •          Augustenborg Storkelaug
  •          Dansk Ornitologisk Forening
  •          Naturstyrelsen Sønderjylland
  •          Sønderborg Kommune
  •          Svenstrup Friskole
  •          Lokale landmænd

Projektets samlede udgifter: 198.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 80.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 24.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.030