Videreudvikling af naturområdet ved Grynderup Sø

Formålet med projektet er naturpleje af arealerne ved den gendannede Grynderup Sø, dels ved de indhegnede græsningsarealer og stiforløb, dels på vandoverfladerne, som uden pleje vil gro til med høje sumpplanter, såsom tagrør og dunhammer.

I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening arrangeres der fire årlige offentlige natur- og fugleture i området, Tårnenes dag, hvor fugletårne åbnes og områdets fugle formidles, samt ornitologiske registreringer og tællinger af hele søen.  

Ansøger for projektet: Grynderup Sølaug

Kontaktperson: Kris Thorhauge

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. august 2017

  •          Grynderup Sølaug
  •          Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland

Projektets samlede udgifter: 245.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 122.500 kr.

Frivillige arbejdstimer: 918