Viborg - Vildtforvaltning i forbindelse med biomassehøst i ådal

Sammen med frivillige jægere, ornitologer, landmænd og naturkonsulenter afprøves vildtforvaltning i forbindelse med storskala høst af biomasse i en ådal og metoder til reduktion af høstdræbt vildt.

  • Der tages udgangspunkt i vegetationstype samt -højde og -tæthed har betydning for, hvor vildtet yngler og dermed risikoen for at blive ofre for slåmaskinerne
  • Der gennemføres forskellige småskala vegetationspleje med henblik på at give særlige refugium områder for vildtet i form af vegetations mosaik samt lav vegetation i fugtige områder for fugle i efteråret
  • Der afprøves forskellige metoder til reducere antallet af høstdræbte rålam, harekillinger, fasaner og agerhøns. Det er lyd fra flamingoplader og menneskefært (tøj m.v.) 24-48 timer før slæt
  • Der samarbejdes på tværs af interesser (jægere, ornitologer, produktion) og firmidler resultaterne om god vildtforvaltning, som kan bruges hvor der høstes biomasse i en ådal.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Viborg Kommune

Kontaktperson: Frete Mundbjerg

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2015

Deltagere i partnerskabet:

  • Viborg Kommune
  • Landboorganisationer i Viborg Kommune
  • Lokale jægergrupper
  • DOF - Nordvestjylland
  • Natur & Landbrug ApS

Projektets samlede udgifter: 944.936 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 343