Økonomi i vildtvenlige tiltag

Vildtvenlige arealer kan etableres på mange forskellige måder og ud fra meget forskellige budgetter. Du kan her se 6 forskellig eksempler på, hvad det koster at etablere nogle af de vildtvenlige tiltag.

Foto: Michael Sand

Læbælte

100 meter, 3 rækket læbælte plantet med planter fra Vildtplanteordningen.

Planteafstand

1,5 x 1,5 meter

Planteforbrug

200 planter

Pris pr. plante ved brug
af ”vildtplanter” efter tilskud

0,54 kr

Samlet plantepris

108 kr

Beskatning af tilskud (ved 50 %)

218 kr

Pris for planter incl. beskatning

326 kr

Evt. alm. pløjning

150 kr

I alt ved egen plantning

476 kr


Vildtremise

2000 m2 remise hvor 75 % plantes til. Resten er åbent. Der er benyttet planter fra Vildtplanteordningen.

Planteafstand

1,5 x 1,5 meter

Planteforbrug

660 planter

Pris pr. plante ved brug af
”vildtplanter” efter tilskud

0,54 kr

Samlet plantepris

356 kr

Beskatning af tilskud (ved 50 %)

719 kr

Pris for planter incl. beskatning

1075 kr

Evt. alm. pløjning

300 kr

I alt ved egen plantning

1375 kr

 

Non-food beplantning

7000 kvm pilebeplantning.

Planteafstand

0,80 x 0,80 meter

Planteforbrug

10.900 stiklinge

Pris pr. stikling

1,50 kr

Samlet pris for stiklinger

16.350 kr

Evt. alm. pløjning

600 kr

I alt ved egen plantning

16.950 kr

 

Vildtvenlig skov

5 ha skov med 15 % ikke tilplantet areal.

Planteafstand

1,5 x 1,5 meter

Planteforbrug

18.700 planter

Pris pr. plante

5,00 kr

Samlet plantepris

93.500 kr

Plantning pr. plante

1,50 kr

Pris for planter og plantning

121.550 kr

Evt. reolpløjning/ dybdepløjning

3500 kr

I alt

125.050 kr

 

Billedige

Ved anlæggelsen af et billedige skal kun anvendes en landbrugsmaskine til pløjning af jorden. Dette tiltag er herved meget fordelagtigt i forhold til økonomien ved anlæggelsen.

Brakareal

Til brakarealer kan anvendes en lang række forskellige frøblandinger. På demonstrationsarealet er der anvendt 13 forskellige frøblandinger. Du kan i følgende pdf-fil se vejledende kg-priser for de forskellige frøblandinger samt mængden, der skal anvendes i kg/ha.

Eksempler på priser og mængde til såning af 1 ha brak