Plantebeskrivelser af vildtplanter


Æble

Naturstyrelsen giver tilskud til en række vildtplanter. Du kan her se en liste over disse planter og læse omkring de enkelt arter. Planterne står i alfabetisk orden efter deres danske navn med slægtsnavnet førts.

Du kan ved at klikke på de enkelte links komme hen til den ønskede plantebeskrivelse.

Ask

Avnbøg

Benved

Birk, dun

Birk, vorte

Bævreasp

Bøg

Eg, stilk-

Eg, vinter-

El, rød

Fyr, skov

Gedeblad, dunet

Hassel

Havtorn

Hvidtjørn, almindelig

Hvidtjørn, engriflet

Hyld, almindelig

Hæg, almindelig

Kirsebær, fugle

Kornel, rød

Kvalkved

Lind, småbladet

Løn, spids

Mirabel

Navr

Pil, femhannet

Pil, selje

Ribs, fjeld

Rose, blågrøn

Rose, hunde

Rose, klit

Rose, æble

Røn, almindelig

Slåen

Syren, almindelig

Tørst

Vrietorn

Æble, sargents

Æble, skov

 

Beskrivelser af udvalgte træ-og buskarter (2009), Skov & Landskab, Københavns Universitet (pdf)

Læs mere om vildtplanteordningen