Vildtagre

undefined

Vildtager - nr. 4 på demonstrationsarealet

Se oversigtskort (pdf)

 

Det kan være en god idé at anlægge nogle vildtagre af hensyn til fugle og pattedyr.

Vildtagrene kan have forskellige funktioner, de kan skabe dækning, de kan sikre vinterføde, eller de kan være hjemsted for insekter, som igen giver mad til fugleunger.

Det er vigtigt altid at sætte sig ind i, hvilke regler der gælder for det område, hvor man ønsker at anlægge en vildtager. Er man på landbrugsjord vil der være nogle regler, og er man på udyrkede arealer vil der være nogle andre.

Hvad enten en vildtager er stor eller lille, og uanset hvilke afgrøde den indeholder, vil den bidrage til at skabe variation i landskabet.


4a Poppel

Dette areal blev oprindeligt udtaget til brak for at gøre marken mere rektangulær. Arealet er senere blevet plantet til med poppel. 


4b Vildtager og abildgård

Arealet er tilsået med forskellige vildtvenlige afgrøder.

Fra 2016 påbegyndes en tilplantning med diverse frugttræer, først og fremmest æbler, men også andre.

Ideen er, at frugttræerne giver en fin blomstring i foråret med gode muligheder for insekterne, og om efteråret er der mange frugter til glæde for inseketer, fugle og pattedyr.

Derudover kan skovgæsterne også nyde et stykke frugt.


4c Parceller med forskellige vildtagerblandinger

Dette areal viser en række parceller med forskellige frø og frøblandinger, som kan bruges som vildtager.

Hvert år vil der blive udsået nye frøblandinger, men der vil også være nogle parceller, som kommer til at ligge i to eller flere år.

Derudover kan der være dele af arealet, der vil blive holdt uden vegetation sommeren over for at bekæmpe kvikgræs på mekanisk vis

Det er en stor udfordring at have vildtagre på det samme areal år efter år. Man er nødt til at tænke i sædskifte, således at man ikke får sygdomsproblemer.

På de arealer, der bruges til vildtagre i demonstratiosarealet, er det ikke muligt at sprøjte og gøde. Det har givet nogle store udfordringer med kvik og tidsler.

 

Liste over hvad vildtager afgrøder gavner ( pdf )


Brak med vildtager

Melder med mariehøns