Vildtplanteparceller

Vildtplanteparceller - nr. 2 på demonstrationsarealet.

Se oversigtskort (pdf)

Pil fra vildtplantedemoen

For at give et godt billede af hvilke planter det er vildtplanteordningen indeholder, er der på demonstrationsarealet plantet parceller, med samtlige af vildtplanteordningens 39 arter. Parcellerne er plantet med ca. 100 planter af samme art i hver, så det er muligt at danne sig et indtryk af, hvilke egenskaber planten har, og hvordan de forskellige arter vokser. Jorden er dybdepløjet, hvilket begrænser ukrudtstrykket væsentligt. Planteparcellerne er placeret efter hinanden ud fra deres højde, så de laveste arter står mod syd.

Ved at demonstrere planterne på denne måde kan det ses, hvordan planterne ser ud hen over året. Hvordan de forgrener sig, sætter blade og knopper samt om de blomstrer og har efterårsfarver. Der er stor forskel på at se en plante på et billede i en bog og så at komme ud og se den i virkeligheden.

Tag eventuelt ud og se arealet sammen med andre og vurder, hvilke behov de enkelte arter kan opfylde i forhold til dine ønsker. Er det f.eks. en plante, som skal være tæt og et godt redetræ, eller skal det være en art, som giver mange bær og herved føde til vildtet?

Du kan via nedenstående link finde plantebeskrivelser af samtlige af vildtplanteordningens arter.

 Vildtplanteordningen

Vil du vide mere omkring vildtplanteordningen, og om hvordan du søger tilskud til vildtplanter? Læs mere...

 


 

Anvendelse af vildtplanterne

Vildtplanterne kan sammensættes på et utal af forskellige måder og med forskellige formål. Under vildtdemonstrationsprojketet er lavet demonstration af både læbælter, vildtvenlig skov og vildtremiser, hvor vildtplanterne fra vildtplanteordningen er benyttet.

Læs mere om de andre elementer i vildtdemonstrationsprojektet, hvor vildtplanterne indgår:

Læbælter

Vildtremiser

Vildtvenlig skov

 Læbælter  Vildtplanteremise  Vildtplantninger