Vildtvenlig landbrugsdrift

Projektet "Vildtvenlig landbrugsdrift" udfører og formidler praktiske tiltag, som forbedrer levevilkårene for det vilde dyreliv i Danmarks moderne landbrugsland.

Målet er, at tiltagene skal kunne gennemføres med en beskeden arbejdsindsats og på en økonomisk bæredygtig måde. Ligeledes skal de kunne gennemføres på både økologiske og konventionelle landbrug til fordel for den vilde natur i landbrugslandet generelt.

Den fysiske del af projektet udføres på Hammersholm og Langebjerggård på Nordbornholm omkring 1 km fra Hammershus.

Vildtvenligt landbrug - Hvorfor?

Hvad det vildtvenlige landbrug kan gøre for naturen og værdien af et givent område.

Demonstrationsområdet ved Hammersholm

Oversigtskort over Hammersholmområdet med de vildtvenlige tiltag. Der kan klikkes på elementerne på kortet.

Randzoneeffekten og spredningskorridorer

Beskrivelse af nogle af de væsentlige effekter, det vildtvenlige landbrug har.