Vildtvenlig landbrugsdrift

Projektet "Vildtvenlig landbrugsdrift" udfører og formidler praktiske tiltag, som forbedrer levevilkårene for det vilde dyreliv i Danmarks moderne landbrugsland.

Målet er, at tiltagene skal kunne gennemføres med en beskeden arbejdsindsats og på en økonomisk bæredygtig måde. Ligeledes skal de kunne gennemføres på både økologiske og konventionelle landbrug til fordel for den vilde natur i landbrugslandet generelt.

Den fysiske del af projektet udføres på Hammersholm og Langebjerggård på Nordbornholm omkring 1 km fra Hammershus.