Demonstrationsområdet ved Hammersholm

Klik på de farvede områder på kortet, for at læse mere, eller benyt menuen til højre for kortet.

Demonstrationsområdet ved Hammersholm skal dels give bedre forhold for dyrelivet i det åbne land, dels tjene som inspiration for Bornholms landmænd. Derfor indeholder området mange forskellige vildtvenlige elementer.

En stor del af området er fredet for at bevare helleristningerne og det åbne bronzealderlandskab. Den lavintensive, økologiske vildtvenlige landbrugsdrift giver et varieret, åbent landskab og egner sig derfor også godt til at illustrere bronzealderens småskaladrift.

Demonstrationsområdet er blevet til i samarbejde med Bornholms Landbrug, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.