Afgræssede arealer

Inden for demonstrationsområdet er større områder afgræsset af kvæg. Kvæget græsser nogle områder hårdere end andre, hvilket giver en god variation på græsningsområdet med skiftende småpartier af henholdsvis kort og langt græs. De græsædende vildtarter er glade for det korte græs, da de friske spirer er et let omsætteligt fødeemne.
Afgræsset område Afgræsset område
Det sydligste af de afgræssede områder indeholder i øvrigt en stor mængde klippepartier med helleristninger, hvilket ikke er tilfældigt da området omkring Hammersholm og Madsebakke huser Danmarks største koncentration af helleristninger.

Tilbage til oversigten