Mindre brakarealer

På Hammersholm-ageren bryder grundfjeldet flere steder gennem jordoverfladen. Jordlaget er meget tyndt omkring disse små klippeområder i marken.
Det kan ikke betale sig at dyrke de små klippeområder, da det er for besværligt at komme til med maskinerne, og udbyttet normalt ikke vil være særligt højt på grund af det tynde jordlag lige omkring klipperne. Jorden omkring klippepartierne er derfor udlagt som små brak-arealer, der fungerer som natur-øer i den dyrkede mark.
Brak rundtom Samuels høj, en fredet gravhøj Brak i forbindelse med klippe
På enkelte af klippefladerne findes helleristninger, som er fredede fortidsminder, og derfor ikke må påvirkes af markredskaberne.
Brak i forbindelse med klippe

Tilbage til oversigten