Levende hegn og stengærde

Det på kortet markerede hegn, er et stengærde med varierende bevoksning. Nogle steder er der partier helt uden vedagtig vegetation og andre steder er stengærdet skjult i tæt og tyk buskvækst.
Tjørn i hegn Hegn
Hegnslinjen fungerer ligeledes som et fint forbindelsesled for vildtet mellem randområderne syd, nord og vest for marken.
Stengærde i hegn

Tilbage til oversigten