Reduceret udsæd

I forbindelse med det levende hegn er der striber med reduceret udsæd. Det vil sige et stykke af marken, hvor afgrøden sås med større afstand mellem planterne, så der kommer mere lys til jordbunden. Dette er til gavn for insekter og frøproducerende ukrudtsplanter.

undefined