Skov

Indenfor selve demonstrationsområdet er der kun en smule skov, men lige omkring området er der en del skov og tilmed skov af en høj kvalitet, set ud fra et naturmæssigt synspunkt. Skovene i området har generelt været drevet ekstensivt, dette gør at skoven er meget varieret, både hvad angår de forskellige træarter og træernes alder, da mennesket kun har styret skovens naturlige udvikling i ringe grad. Derudover udnyttes en del af skoven som græsningsskov hvilket er med til at variere skovbilledet yderligere.

Skov og mark

Tilbage til oversigten